Đồng Tháp: Ưu tiên nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc giá trị lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong thời gian tới, dự báo công tác Thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; lượng án, vụ việc có giá trị thi hành lớn những tháng cuối năm sẽ tăng cao, do đó Cục THADS Đồng Tháp sẽ đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng Tháp: Ưu tiên nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc giá trị lớn

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 – 30/4/2022) của các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tốt tiến độ theo kế hoạch, lộ trình. Toàn tỉnh, thi hành xong đạt tỷ lệ đảm bảo theo lộ trình (việc = 64,29%; tiền = 32,78%); hoàn thành khối lượng lớn công việc thường xuyên, định kỳ và những việc theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao thêm; đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật, tiếp tục quan tâm thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác; theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án... Ngoài ra, trong tháng các mặt công tác khác cũng được tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, kỷ luật, kỷ cương; thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ở một vài đơn vị chỉ tiêu về tiền, về việc còn chưa bảo đảm tiến độ, kế hoạch, mặc dù do nguyên nhân khách quan như số tiền thụ lý mới có giá trị lớn, đang trong giai đoạn đầu xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, chưa xử lý được… Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một số nguyên nhân chủ quan là chưa chủ động, còn chậm tiến độ trong xử lý vụ việc, chưa có giải pháp thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa tổ chức thi hành xong.

Trong thời gian tới, dự báo công tác THADS tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; lượng án, vụ việc có giá trị thi hành lớn những tháng cuối năm sẽ tăng cao, đòi hỏi lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục THADS cần tiếp tục nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị; chủ động đề ra và thực hiện quyết liệt các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Chấp hành viên và công chức THADS hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các cơ quan THADS sẽ thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Ban cán sự đảng, Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS, của Cục THADS và các kết luận, chỉ đạo của cơ quan cấp trên có thẩm quyền liên quan đến công tác THADS. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Phiên chất vấn về công tác THADS.

Tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trong đó ưu tiên nguồn lực để tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, các vụ việc đã bán đấu giá thành; tập trung xác minh, phân loại án chính xác, giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền. Chú trọng chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; công tác phối hợp trong nội bộ ngành cũng như công tác phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức THADS, theo dõi THAHC.

Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng theo quy định của pháp luật. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, bức xúc, kéo dài làm phức tạp tình hình, gây mất an ninh trật tự địa phương. Ban hành Kết luận kiểm tra theo các kế hoạch kiểm đã hoàn thành; xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các Chi cục THADS năm 2022 theo kế hoạch và đảm bảo thực hiện đúng theo Quy chế kiểm tra trong THADS.

Bên cạnh đó, Cục THADS Đồng Tháp xác định, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBND cấp huyện trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS trong Tỉnh. Có giải pháp cụ thể để chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn trong công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ công chức THADS tại các cơ quan THADS trong tỉnh.

Cùng chuyên mục
 Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận.

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận, Sở Y tế Nghệ An: “Ngôi sao” trong nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật

(PLVN) - Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Sở Y tế Nghệ An giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi không phải người giữ chức vụ cao. Ông Nguyễn Đức Thuận, Thanh tra viên Sở Y tế, nổi tiếng vì là người đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Đọc thêm