Dự kiến lợi nhuận trước thuế của TCty Đường sắt... âm 550 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam được phê duyệt, cho phép năm 2022 lợi nhuận âm 550 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Theo chỉ tiêu được duyệt, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 4.364 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế âm 550 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: Không có lợi nhuận; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 115 tỷ đồng; Không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1; Kế hoạch vốn đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 35 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch này chưa tính đến yếu tố khách quan do thay đổi cơ chế, chính sách: Đề án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Nhóm giải pháp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho VNR được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng chỉ tiêu tổng doanh thu đã bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2022.

VNR có trách nhiệm khẩn trương triển khai nhiệm vụ liên quan tới phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và theo quy định.

Uỷ Ban Quản lý vốn cũng chỉ đạo VNR rà soát danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2022 phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư. Chỉ quyết định đầu tư các dự án thật sự cần thiết, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và giải ngân trong năm 2022. Bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp...

Trước đó năm 2021, Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, doanh thu thực hiện được 1.446,9 tỷ đồng, bằng 83,7% so với cùng kỳ và đạt 90,4% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao. Lợi nhuận trước thuế âm 690,7 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm