Thi tốt nghiệp THPT từ 24/6, thông báo kết quả vào 11/7

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 24/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 và sáng 25/6 thi môn đầu tiên. Kết quả được công bố vào ngày 11/7.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018 từ ngày 1/4 đến 20/4. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi sẽ được thông báo công khai trước ngày 3/6. Giấy báo dự thi cho thí sinh được trả trước ngày 7/6.

Thời gian thi từ ngày 24/6 đến 27/6: Chiều 24/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Sáng 25/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn (120 phút), chiều dự thi môn Toán (90 phút). Sáng 26/6, thí sinh dự thi bài thi khoa học tự nhiên (160 phút), chiều dự thi môn ngoại ngữ (60 phút). Sáng 27/6, thí sinh dự thi bài thi khoa học xã hội (160 phút), chiều dự phòng. 

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: Thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi Ngữ văn: Thi theo hình thức tự luận.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

Những trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT; thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018…

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7.

Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ: Chậm nhất ngày 15/7/2018, các sở GDĐT phải cập nhật Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ theo mẫu quy định trong phần mềm quản lý thi qua địa chỉ email quy định.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT: Chậm nhất ngày 17/7/2018. Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức: Chậm nhất ngày 31/7/2018, các sở GDĐT phải cập nhật Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào phần mềm quản lý thi và gửi qua địa chỉ email quy định.

Kỳ thi THPT quốc gia tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm