Giới thiệu Sổ tay phân tích chính sách

(PLO) -Ngày 14/9, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Cương đã chủ trì buổi giới thiệu Sổ tay phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). 

Hình minh họa

Hình minh họa

Cuốn Sổ tay được Lãnh đạo Bộ giao cho Viện chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cùng các cơ quan, tổ chức, chuyên gia biên soạn theo quy định mới căn bản của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 nhằm giúp cho các cán bộ, công chức xây dựng chính sách tại các cơ quan Trung ương và địa phương có thêm công cụ để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chính sách trong các đề nghị xây dựng VBQPPL.

Sổ tay được cấu trúc thành 5 chương, tương ứng với những bước cơ bản trong quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL. Trong đó, đáng lưu ý là Chương Xây dựng nội dung chính sách đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất trong việc hình thành nên một phương án chính sách, bao gồm kỹ thuật nhận diện vấn đề chính sách cần giải quyết, xác định nguyên nhân của vấn đề chính sách, xác định mục tiêu, định hướng chính sách và thiết kế phương án chính sách để giải quyết vấn đề.

Hay Chương Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL giới thiệu về tầm quan trọng của hoạt động lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các kỹ thuật cần thực hiện để hoạt động lấy ý kiến có hiệu quả…

Phân tích chính sách trong đề nghị xây dựng VBQPPL là vấn đề mới ở Việt Nam nên nhiều ý kiến tại buổi giới thiệu cho rằng việc ban hành cuốn Sổ tay đáp ứng được kỳ vọng trong việc trang bị cho các cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật những kỹ năng, hiểu biết để tiến hành công việc phân tích, đánh giá, tham mưu chọn lựa phương án chính sách phù hợp trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL. Các đại biểu cũng mong muốn cuốn Sổ tay được phát hành rộng rãi hơn và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm