Hải Dương đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 9) để lắng nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của tỉnh.
Hải Dương đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
Hải Dương đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, năm 2023 tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 8,5%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước 22.616 tỷ đồng, tăng 4,4%; sản xuất công nghiệp ước đạt 333.506 tỷ đồng, tăng 8,1%; dịch vụ ước đạt 50.240 tỷ đồng, tăng 7,4%... Tổng thu ngân sách ước đạt 20.319 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, chi ngân sách ước đạt 18.712 tỷ đồng, đạt 115% dự toán. Hoạt động đầu tư có nhiều khởi sắc với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 60.955 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. ​

Dự kiến Hải Dương đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Có 7 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra, gồm: tỷ lệ vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nội địa, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thuỷ sản, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ làng, khu dân cư văn hoá, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm. 7 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra là số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có bảo hiểm xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ các cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ các doanh nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng GRDP.

Phát biểu tại phiên họp ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị đánh giá chân thực, khách quan kết quả phát triển kinh tế-xã hội. Báo cáo cần làm nổi bật những thành tựu mà tỉnh đạt được cũng như chỉ rõ hạn chế để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại. Từ đó đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đúng và trúng, bảo đảm đồng bộ, toàn diện giữa các lĩnh vực.

Đọc thêm