Hải Phòng đảm bảo an ninh trật tự cho các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất kinh doanh

(PLO) - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có Công điện gửi các sở, ban, ngành và đoàn thể trên địa bàn TP tập trung chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn và hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trên địa TP.

Hải Phòng đảm bảo an ninh trật tự cho các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất kinh doanh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TTg Chính phủ tại Công điện số 697/CĐ-TTg về việc đảm bảo an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có Công điện gửi các sở, ban, ngành và đoàn thể trên địa bàn TP tập trung chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn và hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trên địa TP.

Theo nội dung Công điện, Công an TP cần tập trung phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan để chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm những người có hành vi manh động, nhất là những đối tượng cầm đầu kích động gây mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh trât tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, tổ chức, dự án có yếu tố nước ngoài trên địa bàn TP.

UBND TP cũng yêu cầu các ngành chức năng, các cơ quan đoàn thể, các địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không có hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, phải cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng quy định của pháp luật. Cần hướng dẫn người lao động tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo nghỉ việc, có những hành động gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chính việc làm của người lao động. Bên cạnh đó TP yêu cầu các ban, ngành chức năng sớm trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động chủ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp, dự án có yếu tố nước ngoài yên tâm, tiếp tục các hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.   

Cũng theo Công điện, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các cơ quan đoàn thể cần tập trung công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước để người dân không bị kích động, thực hiện các hành vi sai trái, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư trên địa bàn TP. Hiện UBND TP đang tích cực cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai mạnh mẽ đồng bộ các biện pháp chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho người lao động, doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài hoạt động, sinh sống trên địa bàn TP.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm