Hải Phòng: Miễn giảm một loạt loại phí khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HĐND thành phố Hải Phòng thông tin, địa phương sẽ miễn, giảm một số loại phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thay đổi địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện sau khi TP Hải Phòng chính thức sáp nhập các đơn vị hành chính theo lộ trình.
UBND huyện Thuỷ Nguyên đang trên lộ trình trở thành TP đô thị loại 3 (TP Thuỷ Nguyên).
UBND huyện Thuỷ Nguyên đang trên lộ trình trở thành TP đô thị loại 3 (TP Thuỷ Nguyên).

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ miễn (giảm 100%) số tiền phải nộp của một số loại phí, lệ phí liên quan tới việc chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các loại phí được miễn (giảm 100%) số tiền phải nộp là Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Hải Phòng và Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP Hải Phòng, trước năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã. Trong đó, huyện Thuỷ Nguyên được chuyển đổi thành thành phố cấp 3 trực thuộc TP Hải Phòng; huyện An Dương được chuyển đổi thành đơn vị hành chính đô thị, 3 xã của huyện An Dương được điều chuyển về quận Hồng Bàng. Hải Phòng cũng sắp xếp lại 52 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 29 phường, 19 xã và 4 thị trấn) tại 9 quận huyện gồm Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hồng Bàng, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương và Thuỷ Nguyên.

HĐND huyện An Dương nhất trí cao đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn TP.

HĐND huyện An Dương nhất trí cao đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn TP.

Sau sắp xếp, Hải Phòng sẽ còn 167 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã) cùng 08 quận, 06 huyện và 01 thành phố trực thuộc TP Hải Phòng. Số đơn vị cấp quận, huyện vẫn được giữ nguyên 15 quận, huyện, thành phố; Tổng số 217 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 66 phường, 10 thị trấn và 141 xã) giảm còn 167 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 79 phường, 07 thị trấn và 81 xã), có 08 quận, 06 huyện cùng 01 thành phố trực thuộc TP Hải Phòng…

Như vậy, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và huyện trên địa bàn TP Hải Phòng đã giảm 50 đơn vị so với trước. Tuy nhiên, đơn vị hành chính đô thị cấp phường, thị trấn tăng lên so với trước khi sắp xếp là do Hải Phòng sẽ thành lập chính quyền đô thị tại các huyện An Dương và Thuỷ Nguyên.

UBND TP Hải Phòng cho biết, TP đã dự thảo xong Đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 09 quận, huyện, trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ có 08 quận, 06 huyện và 01 thành phố trực thuộc TP Hải Phòng với 167 đơn vị hành chính cấp xã.

Đọc thêm