Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024.
Lãnh đạo TP trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo TP trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nêu rõ, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong Nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Lao dộng giỏi, lao động sáng tạo; Cựu chiến binh gương mẫu… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao trong xã hội.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về: “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của TP. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 59 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đọc thêm