Hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

(PLVN) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ), phát triển CCB gương mẫu gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Để đạt được kết quả đó, Trung ương Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng.
Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lam Hạnh)
Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lam Hạnh)

Hôm qua (14/6), Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Từ 2022 đến nay, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB đã tổ chức phát động PTTĐ yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với các PTTĐ do Thủ tướng phát động, tạo nhiều dấu ấn như: PTTĐ “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 - 2030. Trung ương Hội CCB còn phát động PTTĐ “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB cho biết, những năm qua, Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp Hội đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào; tổ chức phát động PTTĐ gắn với xây dựng tiêu chí thi đua thiết thực, cụ thể.

Thông qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Hằng năm có hơn 12.000 hội viên CCB đạt danh hiệu “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Hàng năm, bình quân có trên 900.000 hộ CCB đăng ký hộ đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hiện có trên 700.000 hộ thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng, trên 500.000 hộ thu nhập từ 300 - 1 tỷ đồng, trên 17.000 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng trên năm, có trên 2.000 hộ có thu nhập từ 2 tỷ đồng trở lên.

Các cấp Hội đã tích cực vận động CCB sản xuất kinh doanh giỏi tích cực tham gia phong trào, giúp đỡ các hộ CCB nghèo, khó khăn về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, nông sản, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Các cấp Hội và hộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp đỡ được 62.320 hộ sản xuất gặp khó khăn; tạo việc làm cho 886.805 người; giúp 2.461.615 ngày công; 341.549m2 đất; hỗ trợ xây dựng 6.111 mô hình sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 597.690 lượt người; tặng 117.089 suất quà; hỗ trợ 248.153 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm; hỗ trợ làm 1.497 nhà ở, hoàn thành 672 công trình phúc lợi (trị giá 1.851,2 tỷ đồng).

Tăng cường động viên, khuyến khích, phát huy các nhân tố mới

Nói về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Hội CCB, ông Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam cho biết, với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động, triển khai các PTTĐ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tiêu chuẩn, đối tượng xét khen thưởng; thực hiện công khai chấm điểm, bình xét thi đua theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cấp Hội cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, hội viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm, Thường trực Trung ương Hội ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát các PTTĐ và việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Từ 2022 đến nay, Trung ương Hội đã tổ chức 16 đoàn thực hiện 43 cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội đã tổ chức đoàn thực hiện 25 cuộc kiểm tra, giám sát tại 15 tỉnh, thành Hội; Hội CCB cấp tỉnh tổ chức 1.688 cuộc; cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức 18.310 cuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, nghị quyết của Hội, việc triển khai thực hiện các PTTĐ và thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, động viên, khuyến khích, phát huy các nhân tố mới, tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, kỷ luật, kỷ cương của các cấp Hội.

Đọc thêm