Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

(PLVN) - Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) đã đi qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. 30 năm qua, CCBVN tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Thượng tướng Nguyễn Văn Được tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 6/12 là ngày truyền thống của CCB và Hội CCBVN. Ngay từ khi mới ra đời, Hội CCBVN đã tạo niềm phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ CCB với sự tham gia đông đảo của các CCB đã rời quân ngũ nhiều năm, những tướng lĩnh lão thành ở tuổi 80-90, những anh chị em du kích, tự vệ đã qua chiến đấu, cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân trong thời kỳ trước và trong Cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.

Tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước. Toàn Hội hiện có 105.485 chi hội, gần 3 triệu hội viên. Với mục tiêu, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, 30 năm qua, toàn Hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Hiện toàn hội có trên 8.000 doanh nghiệp, 1.329 hợp tác xã, 2.679 tổ hợp tác, 157.000 trang trại - gia trại, tạo công ăn việc làm cho trên 800.000 lao động là CCB, cựu quân nhân, con em CCB và đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng làm công tác chính sách xã hội. Hiệp hội Doanh nhân CCBVN tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng, hoạt động có hiệu quả với tổng doanh thu mỗi năm đạt 250 tỷ đồng. 

Toàn Hội đã xóa được 108.000 nhà tạm, nhà dột nát, hiện còn 2,47% hộ nghèo, 2,9% hộ cận nghèo. Đến nay đã có 27 tỉnh, thành Hội, 15,2% quận, huyện, 32,42% số xã, phường, thị trấn cơ bản hết hộ CCB nghèo, trên 55,74% số hộ CCB có mức sống khá và giàu. Trong 5 năm (2012-2017), đã đóng góp ủng hộ các loại quỹ hơn 103 tỷ đồng, thực hiện các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 350 tỷ đồng, hỗ trợ các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn trên 48 tỷ đồng. 

Chỉ riêng trong giai đoạn 2016-2018, toàn Hội đã đóng góp hơn 1.534 tỷ đồng, hiến 4,862 triệu m2 đất, tham gia làm 8.505km đường giao thông nông thôn, xây dựng 22.989 cây cầu, cống, kênh mương thủy lợi, tham gia xây dựng hơn 7.095 nhà văn hóa, trường học, đóng góp hơn 2.762.000 ngày công lao động. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCBVN cho biết, Hội CCBVN coi việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CCB là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó các cấp Hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực ở địa phương, đẩy mạnh giúp nhau làm kinh tế. Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả.

Các cấp Hội quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (toàn Hội giúp CCB vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 30 tỷ đồng). Tuy có không ít khó khăn, thách thức nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB, gia đình chính sách. 

Những năm gần đây, CCB cả nước đã hiến hàng chục triệu mét vuông đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông, hàng nghìn ki-lô-mét kênh mương nội đồng, hàng nghìn cầu, cống và trồng hàng triệu cây xanh các loại; khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn hécta rừng.

Toàn Hội đã vận động hội viên quyên góp, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho các quỹ hoạt động tình nghĩa. Hội đã tham gia thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB...  

Hội CCBVN hiện có gần 3 triệu hội viên, trong đó có 94.400 hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp, 1.331.354 hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ, 598 hội viên cấp tướng, 252.415 hội viên nữ, 376.763 hội viên là người dân tộc thiểu số, 432.100 hội viên được hưởng chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội. 617 hội viên là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, 292.638 hội viên là thương binh, 130.883 hội viên bị nhiễm chất độc da cam. 

Với những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, Hội CCBVN vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba; Đảng, Nhà nước Lào tặng Huân chương Itxala hạng Nhất. 

Đọc thêm