Hướng dẫn thanh toán xét nghiệm COVID-19 trong cơ sở y tế Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí lấy mẫu, bảo quản và thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 trong các cơ sở y tế của Nhà nước.

Thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Theo dự thảo, chi phí test xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 thực hiện chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng xét nghiệm nhanh kháng nguyên thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Mức giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 (không bao gồm test nhanh): a) Đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT): 32.000đ/xét nghiệm; b) Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 32.000đ/xét nghiệm.

Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000đ/test. Mức giá thanh toán BHYT là 135.000 (chi phí test xét nghiệm) + 32.000 (chi phí lấy mẫu và bảo quản mẫu) = 167.000đ/xét nghiệm. Nếu người có thẻ BHYT đủ điều kiện được thanh toán BHYT và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì được Quỹ BHYT chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 167.000 x 80% = 133.600đ/xét nghiệm. Phần còn lại 33.400đ là phần đồng chi trả.

Đối với người không thanh toán BHYT, trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá dịch vụ là 32.000đ/mẫu thì mức giá của dịch vụ xét nghiệm nhanh là 135.000 (chi phí test xét nghiệm) + 32.000đ = 167.000đ/xét nghiệm.

Đối với mức giá xét nghiệm kháng nguyên phát hiện virus SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch (không bao gồm test), Bộ Y tế dự thảo: a) Đối tượng thanh toán BHYT: 67.000đ/xét nghiệm; b) Đối tượng không thanh toán BHYT: thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 67.000 đồng/xét nghiệm.

Về mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn, Bộ Y tế đề xuất, chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối tượng thanh toán BHYT Mức giá của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn (không bao gồm test kít cho phản ứng và tách chiết) là 194.000đ/xét nghiệm; trong đó: mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 80.000đ/xét nghiệm; mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 114.000đ/xét nghiệm.

Đối với trường hợp không thanh toán BHYT, thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa mức giá của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu đơn (không bao gồm test kít cho phản ứng và tách chiết) là 194.000đ/xét nghiệm, trong đó tối đa mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 80.000đ/xét nghiệm; mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 114.000 đồng/xét nghiệm.

Ví dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu bộ test kít cho phản ứng và tách chiết là 300.000đ/test. Mức giá thanh toán BHYT 300.000 + 194.000 = 494.000đ/xét nghiệm. Cơ quan BHXH thanh toán theo phạm vi và đối tượng được hưởng.

Đối với đối tượng không thanh toán BHYT, trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá của dịch vụ không bao gồm test kít xét nghiệm là 194.000đ/xét nghiệm thì mức giá của dịch vụ là 300.000 + 194.000 = 494.000đ/xét nghiệm.

Về mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu gộp, Bộ Y tế cũng đề xuất chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng trong trường hợp mẫu gộp thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thanh toán BHYT trong trường hợp gộp 5 que tại thực địa: mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 54.500đ/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 55.300đ/mẫu.

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa: mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 55.300đ/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 49.500đ/mẫu.

Trường hợp gộp 5 mẫu tại phòng xét nghiệm: Mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 80.000đ/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 73.900đ/mẫu.

Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm: mức giá dịch vụ lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 80.100 đồng/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm và trả kết quả: 67.400đ/mẫu. Còn đối tượng không thanh toán BHYT thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá mức giá theo đối tượng thanh toán BHYT.

Cùng chuyên mục
 Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng xây dựng, hoàn thiện, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Đầu tư cho phát triển

(PLVN) - “Đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển”, câu nói này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhắc lại tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng xây dựng, hoàn thiện, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Đọc thêm