Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 29/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế; điểm cầu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điểm cầu tại Bộ Tư pháp).

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Chủ trì Hội thảo là đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ảnh 1

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Y Thoong, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc; đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh cùng các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn.

Hội thảo nhận được sự quan tâm tham dự, hưởng ứng của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn với hơn 60 chuyên đề, tham luận có chất lượng. Nội dung Hội thảo tập trung làm rõ một số điểm chính, cụ thể là các chủ trương, đường lối về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng mà trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ảnh 2

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nhận diện các thách thức, cơ hội và những vấn đề pháp lý đặt ra trong việc triển khai thực hiện định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trước tác động của dịch bệnh Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Kết quả Hội thảo góp phần quan trọng để các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn nghiên cứu, vận dụng, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm