Khẩn trương xử lý hàng loạt văn bản của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi có nội dung trái luật

(PLVN) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền vừa ký công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo loạt Kết luận của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.

Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kết luận Quảng Ngãi ra loạt văn bản có nội dung trái luật

Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kết luận Quảng Ngãi ra loạt văn bản có nội dung trái luật

Cụ thể, căn cứ theo Kết luận số 128/KL-ĐCTLN (ngày 21/1) của Đoàn công tác kiểm tra liên ngành, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Quảng Ngãi và loạt kết luận (từ số 01/KL-KTrVB đến số 12/KL/KTrVB) ký ngày 21/01/2021 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chỉ ra nhiều điểm trái luật. 

Trong số này, có 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh và gần 20 Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2020 và đang có hiệu lực. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phải chỉ đạo 9 sở, ngành khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan tham mưu, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế đối với các nghị quyết, quyết định cho đúng pháp luật.

Đơn cử như sửa đổi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2010 và các năm tiếp theo….Bãi bỏ Quyết định số 12/2013-QĐ-UBND ngày 27/2/2013 của UBND tỉnh Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi….

Khẩn trương xử lý hàng loạt văn bản của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi có nội dung trái luật ảnh 1
 Tỉnh Quảng Ngãi ra công văn yêu cầu tham mưu xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái luật

Trong loạt 12 kết luận này, đáng chú ý, tại các Kết luận số 08 và 09/KL-TrVB ngày 21/01/2021, nhắc đến nhiều quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giao đất để thực hiện các khu dân cư v.v..

Đơn cử, đối với quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/12/2017, đã quy định trách nhiệm không đúng đối thực hiện các nhiệm vụ từ cơ quan tài nguyên và mồi trường qua chủ đầu tư dự án. Cụ thể, Điều 4 và Điều 5 quyết định này đã quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ địa chính để thực hiện dự án, đặc biệt là trong hợp đồng với các tổ chức để thực hiện biên tập và chính lý biến động bản đồ hoặc đo đạc bản đồ địa chính thửa đất, khu đất; chủ trì xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Đối chiếu các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất tại Luật Đất đai năm 2013, Nghị định của Chính phủ và thông tư có liên quan, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định: “Pháp luật không quy định trách nhiệm của chủ đầu tư phải thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ địa chính, xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạt, kiểm đếm. Đây là trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.”

Ngoài ra, danh sách các văn bản có nội dung trái luật này còn có 02 trường hợp đã được kiểm tra, kết luận từ những năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ngành khẩn trương thực hiện trách nhiệm được giao. Giám đốc Sở Tư pháp cũng phải tổ chức thẩm định nội dung các dự thảo văn bản để kịp thời khắc phục những sai sót và báo cáo kết quả đúng thời hạn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm