“Kho số’ cũng là một loại tài sản công

(PLO) - Sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo luật quản lý tài sản nhà nước – Tài sản công. Theo ý kiến của UBTVQH, "kho số"sẽ được bổ sung là một loại tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này. 

ĐBQH thảo luận trong phiên họp góp ý Dự luật Quản lý tài sản Nhà nước.

ĐBQH thảo luận trong phiên họp góp ý Dự luật Quản lý tài sản Nhà nước.

UBTVQH nhận định phạm vi điều chỉnh các loại tài sản công là rất rộng, trong khi mục tiêu của Luật nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Do vậy, Dự thảo luật đã phân loại tài sản công theo các nhóm tài sản có cùng các tiêu chí mục đích sử dụng, đặc tính và yêu cầu quản lý của tài sản bao gồm 6 nhóm lớn: Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Tài sản công phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Tiền thuộc NSNN, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và dự trữ ngoại hối của nhà nước; Tài sản là tài nguyên. Đồng thời, tại mỗi nhóm tài sản lại được chia thành các loại tài sản cụ thể căn cứ theo các tiêu chí như ý kiến của đại biểu đã nêu.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu; vùng trời, vùng biển; giá trị lịch sử, văn hóa; tài sản vô hình, thương hiệu... vào nội dung phân loại tài sản công tại Điều 4. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào khoản 6 Điều 4 của Dự thảo luật là “kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”.

 Một số loại tài sản công cụ thể như quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu, thương hiệu, tài sản vô hình, tài sản giá trị lịch sử, văn hóa, vùng trời, vùng biển... đã thuộc các nhóm tài sản thuộc cơ quan quản lý nhà nước hoặc tài sản kết cấu hạ tầng hoặc tài nguyên.

Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép thể hiện tại các điều khoản cụ thể khi quy định về chế độ quản lý, sử dụng của từng loại tài sản. Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của Chính phủ quy định khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước. Nội dung này được thể hiện tại khoản 3 Điều 14 của Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Tại phiên thảo luận về Luật quản lý tài sản công, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho biết, Báo cáo giải trình tiếp thu, chính lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến các đại biểu đề nghị quy định biển số xe đẹp là tài sản công, đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung "kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật" vào khoản 6 Điều 4 của Dự thảo luật.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề nghị không chỉ biển số xe đẹp là tài sản công mà tất cả các biển số xe đều là tài sản công, không phân biệt đẹp hay không đẹp. Việc giải thích đẹp hay không đẹp sẽ để sau này dựa vào nhu cầu của xã hội mà các văn bản dưới luật sẽ quy định.

ĐB có ý kiến vì là tài sản công, nên biển số xe được xem là đẹp phải là biển số xe được số đông đồng ý khi chúng ta thực hiện việc khảo sát; từng nhóm số đẹp sẽ được phân ra để đấu giá hoặc định giá tùy thuộc vào hiệu quả đem lại cho ngân sách và tính khả thi trong thực hiện.

Ông cũng đề nghị các biển số được cấp theo yêu cầu của Chủ phương tiện không thuộc nhóm số đẹp sẽ được quy định chung một mức giá cụ thể, ví dụ 20 triệu đồng cho 1 số theo yêu cầu, đối với các số còn lại bấm ngẫu nhiên sẽ thực hiện như hiện nay là không thu tiền.

Đối chiếu với Khoản 22, Điều 8 của Luật giao thông đường bộ quy định cấm mua, bán biển số xe, ĐB đề nghị Bộ trưởng xác nhận rõ hơn là nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội, Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo đã đồng ý biển số xe được phép đấu giá, định giá bán cho Chủ phương tiện và đã quy định như trong Dự thảo luật thì khi Quốc hội thông qua nội dung này sẽ bãi bỏ việc cấm mua, bán biển số xe tại Khoản 22, Điều 28 của Luật giao thông đường bộ. Khi đó, biển số xe là tài sản công, đủ căn cứ để sau này các văn bản dưới luật quy định việc triển khai đấu giá biển số xe, trừ biển số xe công.

Dẫn chứng về khả năng kinh tế của việc bán đấu giá biển số xe, ĐB Nguyễn Văn Cảnh liệt kê cụ thể trong mỗi series số, ví dụ từ 30A 000.01 đến 30A 999.99 có 99.999 số sẽ có 12.186 số đẹp, dự đoán có khoảng 61.500 chủ phương tiện yêu cầu số theo ngày sinh, ngày cưới, số đặc biệt đối với cá nhân họ. Ông ước tính tổng số tiền thu được cho mỗi series 99.999 số là khoảng 1.639 tỷ đồng. Với số lượng xe ôtô bán ra năm 2016 là hơn 300.000 xe, trừ đi số lượng xe công, thì nếu thực hiện đấu giá, định giá thì trong năm 2016 chúng ta đã có thể thu được gần 5.000 tỷ đồng.

Đại biểu đề nghị khi Quốc hội thông qua Dự thảo Luật có nội dung "kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật" trong khoản 6 Điều 4, thì các cơ quan liên quan sớm triển khai thực hiện việc đấu giá biển số để đáp ứng nhu cầu của xã hội và tăng ngân sách cho các địa phương.

ĐB Bùi Việt Phương (Ninh Bình) lại băn khoăn: "Nếu đấu giá tôi mua được biển số đó là tài sản của tôi, tôi có quyền đem bán biển số này thì quản lý ra sao?. Đề nghị cân nhắc vì tâm lý cần số đẹp là có, nhưng số đó là ít”

Trước tình trạng một số cơ quan, đơn vị tiếp nhận ô tô được tặng, cho, nhiều ĐBQH đã đề nghị phải quy định cụ thể về  việc biếu, tặng ô tô cho cơ quan Nhà nước.

Báo cáo giải trình về vấn đề này trước QH, Phó Chủ tịch UBTVQH Phùng Quốc Hiển  cho biết: Tại Quyết định 64/2006/QĐ-TTg, Nghị định 29/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể điều kiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước được nhận và không được nhận quà tặng; xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với quà tặng; xử lý quà tặng trong trường hợp việc tiếp nhận phù hợp về đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật, đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trường hợp tổ chức, cá nhân tặng cho vẫn có nguyện vọng thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm