Không để người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy

(PLVN) - Sáng 18/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy Hà Nội đã báo cáo, trao đổi về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo các lĩnh vực công tác.

Trong đó, trao đổi về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo lưu ý trong quá trình xây dựng các đề án nhân sự phải đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ...

Việc xây dựng đề án nhân sự phải đảm bảo xong trước 30 ngày khi tổ chức đại hội. Theo ông Bảo, việc xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ này có một số vấn đề mới, như khảo sát nhân sự (hồ sơ, chính trị nội bộ, sinh hoạt nơi cư trú và gia đình) trình Thường trực, Ban Thường vụ thông qua mới thực hiện...

Hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội; hướng dẫn đề cương thẩm tra tư cách đại biểu; công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết lưu ý các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội... 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lưu ý các cấp ủy đảng trong quá trình xây dựng văn kiện cần đánh giá khách quan, không tô hồng; phát huy dân chủ, cầu thị trong việc lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào văn kiện đại hội; quan tâm, nắm bắt dư luận liên quan đến văn kiện đại hội để kịp thời tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý các cấp ủy đảng cần đặc biệt nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để kịp thời xử lý, đấu tranh, phản bác nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và làm thất bại các âm mưu xuyên tạc, lợi dụng đại hội để chống phá...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy đảng làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; đúng nguyên tắc, quy trình; vừa mở rộng, phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên với tinh thần công tâm, khách quan trong lựa chọn giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm và các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, khi lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn cán bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong Đảng, trong dân; những cán bộ trung thực, tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

Đặc biệt, kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp uỷ, các cơ quan lãnh đạo những người cơ hội, vi phạm nguyên tắc, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, không dám chịu trách nhiệm cá nhân, nói không đi đôi với làm. 

Phó Bí thư Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng đặc biệt lưu ý trong quá trình chỉ đạo đại hội, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình, rà soát những địa phương, đơn vị xã, phường, thị trấn, tổ chức cơ sở đảng còn có những vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm.

Cùng với đó, cần nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội, tập trung chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ ràng, vừa để bảo vệ cán bộ, vừa không để những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm