Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Đề án Tăng cường quản lý nhà nước và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao.

Các cơ sở hành nghề phục vụ kịp thời nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hợp đồng, giao dịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại, các tổ chức hành nghề công chứng chưa phủ hết các địa bàn cấp huyện, nhất là tại địa bàn cấp xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ công chứng viên tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động công chứng.

Ngoài ra, Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018 đã bãi bỏ các quy định có liên quan đến quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Việc bỏ quy hoạch công chứng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập trong việc quản lý hoạt động này.

Chẳng hạn như Văn phòng công chứng thành lập không căn cứ vào nhu cầu công chứng, phân bổ không hợp lý; tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật của một số tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên; các tổ chức hành nghề công chứng tập trung tại các khu trung tâm, đông dân cư gây khó khăn cho việc tiếp cận dịch vụ của cá nhân, tổ chức tại các vùng sâu, vùng xa...

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 34 tổ chức hành nghề công chứng. Chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao, phục vụ kịp thời nhu cầu công chứng của người dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm