Lạng Sơn: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

(PLVN) -Mới đây, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua-khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tại Cục THADS tỉnh. 

Lạng Sơn: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, về phía Cục THADS tỉnh có Cục trưởng Phạm Văn Dũng, các đồng chí Phó cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã có những ý kiến phát biểu giải trình, cung cấp thêm các thông tin làm rõ các vấn đề đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Biểu dương những kết quả mà Cục THADS tỉnh đã đạt được, đồng chí Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn Kiểm tra cũng đánh giá cao việc tổ chức, triển khai thực hiện phòng trào thi đua của đơn vị luôn bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và các băn bản hướng dẫn của ngành dọc cấp trên cũng như của địa phương. Cục THADS tỉnh đã có các cách làm mới trong việc khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao, tạo được động lực phấn đấu trong tập thể công chức, người lao động. Do vậy, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã chỉ ra trong buổi làm việc.

Phát biểu kết thúc buổi kiểm tra, Cục trưởng Phạm Văn Dũng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra đồng thời đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc theo dõi, hướng dẫn và bình xét khen thưởng đối với Cục THADS tỉnh. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm