Lào Cai: Ký kết thi đua năm 2019 trong hoạt động thi hành án dân sự

(PLVN) - Mới đây, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lào Cai tổ chức cuộc họp giao ban công tác THADS, hành chính quý I (3 tháng đầu năm) 2019 và ký giao ước thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có các Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, TP trực thuộc, Kế toán trưởng ngân sách nhà nước, công chức làm công tác thống kê - tổng hợp Cục THADS.

Hình minh họa

Hình minh họa

Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS, hành chính 3 tháng đầu năm 2019 ở Lào Cai đã có nhiều khởi sắc mới, như: Các đơn vị THADS đã bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, vì vậy tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường, nhất là với cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn đến hoạt động thi hành án, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh hoạt động bài bản, đầy đủ hơn. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kết quả THADS, hành chính 3 tháng đầu năm 2019. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019, các cơ quan THADS toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao, nâng cao tỷ lệ thi hành án.

Trong đó, đặc biệt lưu ý ngoài 02 chỉ tiêu định lượng như mọi năm là thi hành xong về việc và thi hành xong về tiền thì phải lưu ý 03 chỉ tiêu định lượng mới là thi hành án xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018; nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. 

Bên cạnh đó, vẫn phải lưu ý đến các chỉ tiêu không được giao nhưng có thể sẽ được xem xét, đánh giá khi bình xét thi đua, khen thưởng là tỷ lệ giảm chuyển kỳ sau về việc, về tiền và tỷ lệ phân loại án có điều kiện thi hành.

Tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo THADS; Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với các chấp hành viên trong việc hoạt động thẩm định giá và bán đấu giá tài sản; Tiếp tục kiện toàn nội bộ, thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan THADS toàn tỉnh; Các đơn vị siết chặt kỷ cương, kỷ luật, giáo dục công chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và đánh giá đúng, khách quan kết quả công tác, phân loại công chức chính xác, sẵn sàng tinh giản công chức không đáp ứng yêu cầu. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ; nhất là Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án, kịp thời cập nhật trình tự thi hành án và kết quả thi hành án theo chỉ đạo của Cục.

Thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử để kịp thời nắm bắt thông tin, văn bản, tài liệu phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chú ý bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở, kho vật chứng và an toàn tính mạng, sức khỏe của từng công chức, người lao động trong đơn vị, không cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2019 theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS ở tỉnh Lào Cai cũng đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm