Lào Cai sẽ triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến đến cuối năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ trình Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép xây dựng Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và xã Bản Vược, huyện Bát Xát.
Việc triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh sẽ giúp việc thông quan hàng hóa được nhanh chóng, thuận tiện hơn. (Ảnh: laocai.gov.vn)
Việc triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh sẽ giúp việc thông quan hàng hóa được nhanh chóng, thuận tiện hơn. (Ảnh: laocai.gov.vn)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 272/KH-UBND ngày 27/5/2024 Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

Theo Kế hoạch từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh được giao tham mưu triển khai các nội dung:

Thành lập Tổ công tác xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và xã Bản Vược, huyện Bát Xát;

Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Ban Quản lý cửa khẩu huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) về triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung Quốc) và Bản Vược (Việt Nam) - Pả Sa (Trung Quốc);

Hội đàm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về ký kết “Thoả thuận khung về cùng thúc đẩy thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh”, trong đó sẽ thực hiện: Hội đàm lần thứ nhất trao đổi để đạt nhận thức chung cần tiến tới ký kết “Thoả thuận khung về cùng thúc đẩy thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh” giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Xây dựng “Thoả thuận khung về cùng thúc đẩy thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh”; Hội đàm lần thứ hai về việc ký kết “Thoả thuận khung về cùng thúc đẩy thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh”.

Dự kiến trong tháng 12/2024, UBND tỉnh Lào Cai sẽ báo cáo Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép xây dựng Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

Đọc thêm