Lào Cai: Yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 2635/UBND-XD yêu cầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng như giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng… để các chủ đầu tư, người dân hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng. Có biện pháp xử lý đối với các công trình sai phạm, không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa sai phạm trong hoạt động quy hoạch, xây dựng.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh những tồn tại, bất cập của quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển từ thực tiễn.

Đọc thêm