Miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19

(PLVN) -  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn phí dịch vụ thanh toán cho những người thuộc diện trên nhận tiền hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản...

NHNN mới có công văn gửi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn phí dịch vụ thanh toán cho những người thuộc diện trên nhận tiền hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản

Miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho người sử dụng lao động vay để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

"Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua Vụ Thanh toán, để tổng hợp và phối hợp nghiên cứu, xử lý", NHNN nêu rõ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm