Mở rộng thành viên của Hội đồng giám sát xổ số

(PLVN) - Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số được mở rộng thêm đến tận chi nhánh của công ty xổ số điện toán. 

Chi nhánh của công ty xổ số điện toán được tham gia Hội đồng giám sát xổ sổ. (Ảnh minh họa)

Chi nhánh của công ty xổ số điện toán được tham gia Hội đồng giám sát xổ sổ. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn điện toán.

Theo đó, các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số được mở rộng thêm, không chỉ là lãnh đạo một số phòng, ban nghiệp vụ của công ty xổ số điện toán mà còn của chi nhánh của công ty xổ số điện toán.

Trước đó, Thông tư số 39 đã quy định tại khoản 3 Điều 24: “Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham gia đầy đủ thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số và hai thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự”.

Còn tại Thông tư số 21, Bộ Tài chính đã bổ sung quy định: Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn đến Hội đồng giám sát xổ số không đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định thì công ty xổ số được bổ sung thành phần Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo thứ tự ưu tiên: Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh; Phó Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Phó Giám đốc chi nhánh của công ty xổ số điện toán.

Trường hợp Hội đồng giám sát xổ số điện toán quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng, phải công bố ngay tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành, địa điểm quay số mở thưởng, cửa hàng (nếu có) của công ty xổ số điện toán, đại lý tự chọn xổ số điện toán quyết định việc tạm dừng quay số mở thưởng, thời gian dự kiến quay số mở thưởng tiếp theo, việc xử lý đối với các vé xổ số tự chọn điện toán đã phân phối và các thông tin khác theo yêu cầu quản lý của công ty xổ số điện toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Trụ sở Bộ Tài chính

Người có chức vụ ở Bộ Tài chính sẽ không được thành lập điều hành doanh nghiệp tư nhân?

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Đọc thêm