Nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 365/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện. Kế hoạch ban hành nhằm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tổng kết, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trong thời gian tới. 

Bên cạnh các hoạt động quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án, Kế hoạch đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và hoạt động cụ thể. Trong đó, tổ chức thành công Vòng bán kết, Vòng chung kết và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” cho học sinh các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020; tổ chức hội nghị tập huấn, tư vấn pháp luật cho thanh thiếu niên tại địa bàn cơ sở; biên soạn, phát hành một số tài liệu phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật liên quan, thiết thực đối với thanh, thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đặc thù.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm