Ngành GTVT hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015: “Thấm” từ học sinh tới thủ trưởng đơn vị

(PLO) - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chỉ thị từ cán bộ cho đến người đứng đầu các vụ, cục, kể cả Chủ tịch các tập đoàn và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ đều phải tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Đơn vị làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng xứng đáng.

Đường bộ và Hàng không là 2 ngành có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật

Đường bộ và Hàng không là 2 ngành có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật

Rầm rộ và đồng loạt

Bộ GTVT muốn tinh thần của Ngày Pháp luật năm nay phải “thấm” vào các em học sinh, sinh viên ngành GTVT – những người sẽ kế tục sự nghiệp của ngành này trong tương lai. Theo đó, cùng với đối tượng kể trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền về ngày này trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử, đồng thời in ấn, treo pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật tại cổng và khuôn viên cơ quan trong tuần lễ cao điểm từ ngày mùng 2 đến ngày 9/11/2015 để giáo dục ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

Chỉ thị của Bộ trưởng Thăng yêu cầu từng cán bộ, người lao động cần được quán triệt về nội dung, ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật thông qua các hình thức khác nhau như mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động, quyền, lợi ích và nghĩa vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

Theo đó, thủ trưởng các tổng cục, cục, vụ, ban, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các viện, trường đại học, cao đẳng, học viện; Giám đốc các Sở GTVT; chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ này đều phải có trách nhiệm thực hiện chỉ thị nói trên. 

Nói rõ nguồn kinh phí tổ chức

Ngoài công tác chuẩn bị trước tuần cao điểm, Bộ trưởng Thăng còn yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật; đồng thời phê bình, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc các nội dung của Ngày Pháp luật. 

Theo chỉ thị này, Vụ Pháp chế là đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT và tổng hợp thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT báo cáo về Bộ Tư pháp.

Thời điểm triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/11/2015,  cao điểm là trong tuần lễ từ ngày 2 đến ngày 9/11/2015.

Theo đó, nguồn kinh phí triển khai Ngày Pháp luật được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước giao cơ quan, đơn vị năm 2015; trong trường hợp không bố trí được kinh phí triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi nêu trên thì sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật với các hoạt động của kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của cơ quan, đơn vị.

Các Sở GTVT nghiên cứu lồng ghép các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về Ngày Pháp luật cùng với hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật tại địa phương; đồng thời báo cáo kết quả triển khai Ngày Pháp luật về Bộ GTVT.

Các luật, dự án luật được Bộ GTVT gợi ý tuyên truyền 

“Để Ngày Pháp luật diễn ra thiết thực, hiệu quả, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung tuyên truyền các điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường thủy nội địa 2004; Dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi...”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm