Ngày 17/5, Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu (01 điểm cầu Trung ương và điểm cầu địa phương tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Ngày 17/5, Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp và đề xuất, kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị sẽ nghe tham luận của đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; trao đổi, thảo luận của đại diện Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương; Công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án và kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Đọc thêm