Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới

(PLVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cận kề. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước đang kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn thẳng vào yếu kém để khắc phục

Khẳng định rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Văn Sum cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra hạn chế, tồn tại hiện nay, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Ông Sum dẫn chứng, thời gian vừa qua, có nhiều cán bộ bị kỷ luật do cấp ủy và người đứng đầu buông lỏng sự lãnh đạo của đảng, cán bộ đảng viên thiếu rèn đạo đức cách mạng, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến vi phạm, mắc khuyết điểm, sai phạm đã bị xem xét, xử lý kỷ luật. "Đặc biệt, nhìn thẳng vào yếu kém.... Từ đó đề ra những giải pháp, tạo chuyển biến thật hiệu quả. Đó là điều người dân chúng tôi mong chờ ở Đại hội Đảng XIII” - ông Sum chia sẻ.

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Văn Sum - hy vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới ảnh 1
Bạc Liêu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Nhận xét về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII trình Đại hội Đảng XIII, ông Trần Văn Trung (hưu trí, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu) cho rằng, dự thảo đã đề cập nhiều vấn đề trọng đại liên quan đến sự phát triển của đất nước. Trong đó, nhấn mạnh nội dung “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Điều này cho thấy Đảng đặc biệt quan tâm đến sự lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao. 

Ông Trung mong muốn Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong trong tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện.

Theo ông Trung, Đảng cần tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong” bởi tai mắt của nhân dân có ở khắp nơi; lấy sự tín nhiệm và hài lòng của người dân đối với từng cán bộ làm chuẩn mực, qua đó tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước

Cùng chia sẻ về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lê Chí Tôn, cho rằng: Văn kiện trọng tâm của Đại hội sắp tới đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Báo cáo cũng nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo và 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới ảnh 2
 Anh Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lê Chí Tôn, nhận xét rằng, nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chồng chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điển hình là trong dịch bệnh COVID-19, các chính sách hỗ trợ được ban hành rất kịp thời, nhưng còn khoảng cách lớn giữa chính sách và thực thi, tỉ lệ giải ngân các gói hỗ trợ rất thấp,...

Vì vậy, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp mong muốn được kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật, việc thực thi của cán bộ. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp,… khuyến khích doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa, cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với doanh nghiệp”, ông Tôn bày tỏ.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu Lê Chí Tôn kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước.

Phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ

Cũng như các cán bộ Đoàn trong cả nước, anh Trần Nguyễn Trường Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu bày tỏ mong muốn, Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ.

Nhân Đại hội XIII của Đảng, lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ Bạc Liêu mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục chung tay hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, sân chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ. Đầu tư hỗ trợ để thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Nhân dân Bạc Liêu kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới ảnh 3
 Anh Trần Nguyễn Trường Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu.

Đặc biệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu chia sẻ, cũng như Đảng viên và nhân dân cả nước, giới trẻ Bạc Liêu hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao vào một kỳ đại hội Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển; mong muốn Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Cùng chuyên mục
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.

88,48% người dân hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính

(PLVN) - Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hôm nay (25/5).

Đọc thêm