Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Ngày 7/5/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ông Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những thành quả to lớn thì công tác tư tưởng, việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, trong đó thông tin, truyền thông là một trong những thách thức rất lớn.

Việc cần làm ngay lúc này là phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm