Những trường hợp đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

(PLVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW về việc thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. 

Ảnh minh họa nguồn Internet

Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo đó, đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú bao gồm: Một là, đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

Hai là, đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

Ba là, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại khoản 1, Điều 1 và nhiệm vụ tại khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2 Quy định 213. Không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật...).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn, các trường hợp đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú bao gồm: 1. Đảng viên công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu; 2. Đảng viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi cư trú; 3. Đảng viên đang công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trong năm; 4. Đảng viên đang công tác nhưng mắc bệnh phải điều trị hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm. Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại khoản 1, 2, 6, Điều 2 Quy định 213.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định từng đảng viên thuộc khoản 1.1 hoặc khoản 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn này trên cơ sở đề nghị của chi bộ nơi đảng viên đang công tác, học tập. Chi bộ cơ sở xem xét, quyết định từng đảng viên thuộc khoản 1.1 hoặc khoản 1.2 Hướng dẫn này.

Về mẫu giấy giới thiệu, thực hiện thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213; riêng đảng viên nêu tại khoản 1.1, điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 2-213 (các mẫu đính kèm).

Đối với mẫu phiếu xin ý kiến, đảng viên không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1.1, 1.2, điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 3-213. Đảng viên thuộc đối tượng nêu tại khoản 1.1, điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 4-213 (các mẫu đính kèm). 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm