Ông Vũ Văn Họa tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự, trong đó bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 912/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 1/4/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Theo Nghị quyết số 568/NQ-UBTVQH13 ký ngày 27/3/2013, ông Vũ Văn Hoạ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức về công tác tại Kiểm toán Nhà nước và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, thời hạn bổ nhiệm là 7 năm kể từ ngày 01/4/2013.

* Tại Nghị quyết số 915/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Cao Xuân Thu Vân, kể từ ngày 6/3/2020.

* Tại Nghị quyết số 911/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Tuân giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Bình. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Phạm Văn Tuân được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25. Thời gian hưởng kể từ ngày 15/3/2020.

* Tại Nghị quyết số 910/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân, kể từ ngày 21/2/2020./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm