Phải xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh

(PLVN) -Đó là nhấn mạnh của ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại buổi làm việc, kiểm tra công tác PCTN với  Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, diễn ra sáng nay (26/12).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Uông Chu Lưu cho rằng, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN. Đã chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy để phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ. 

Tuy nhiên, công tác PCTN của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là một số văn bản, tài liệu quy định về PCTN chưa cụ thể, do đó còn vướng mắc trong triển khai; tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí được cấp của Liên minh HTX Việt Nam còn bất cập và chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao…

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng đoàn Liên minh HTX tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Cùng với đó, chú trọng xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

 Về những kiến nghị, đề xuất và khó khăn vướng mắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Đoàn công tác ghi nhận đầy đủ nhằm báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tại cuộc làm việc, một số thành viên Đoàn công tác đề nghị, Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam đánh giá sâu hơn hiệu quả thực sự của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về PCTN. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, phổ biến đã tạo được chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên chưa? 

Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam cần báo cáo rõ hơn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong PCTN, nhất là việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam...

  Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình thực hiện công tác PCTN năm 2018 - 2019, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác PCTN; tổ chức phổ biến và quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Liên minh HTX Việt Nam về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, bảo đảm cho công tác quản lý của cơ quan có hiệu lực, hiệu quả… Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Liên minh HTX Việt Nam có nhận thức đúng về PCTN, có ý thức chấp hành chủ trương, pháp luật về PCTN.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian để phân tích về 3 nội dung lớn nên đầu tư vào Việt Nam và Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 3 nội dung lớn 'thúc đẩy' doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và Đà Nẵng

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “đã nói là làm, đã làm là hiệu quả”, luôn “tự hào và vinh dự” khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, cùng nhau chiến thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”…

Đọc thêm