Phát huy truyền thống vẻ vang ở Quân đoàn 4 Anh hùng

(PLVN) - 50 năm qua (20/7/1974 - 20/7/2024), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đoàn 4 (QĐ4) Binh đoàn Cửu Long Anh hùng luôn đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.
Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).
Chiến sĩ Quân đoàn 4 duyệt đội ngũ. (Ảnh: Lưu Niệm).

Ngày 20/7/1974 đánh dấu sự ra đời của một binh đoàn chủ lực, cơ động binh chủng hợp thành ở miền Nam trên chiến trường miền Đông “gian lao mà anh dũng”.

Chỉ sau ít tháng thành lập, QĐ4 được giao nhiệm vụ mở Chiến dịch Đường 14 - Phước Long nhằm mục đích tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch; mở rộng vùng giải phóng, mở rộng đầu cầu tuyến hành lang chi viện chiến lược 559; tạo bàn đạp thuận lợi cho binh đoàn chủ lực sẵn sàng tiến công Sài Gòn.

Ngày 13/12/1974, Chiến dịch Đường 14 - Phước Long chính thức bắt đầu. Đến sáng 6/1/1975, ngọn cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Tỉnh trưởng Phước Long, đưa Phước Long (nay là tỉnh Bình Phước) trở thành tỉnh đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Tiếp nối thắng lợi, QĐ4 cùng các đơn vị binh chủng tiến công giải phóng Bình Long, Chơn Thành, La Ngà, Định Quán, Phương Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng…

Những chiến thắng ấy không chỉ chứng minh trình độ tác chiến chiến dịch, hiệp đồng quân - binh chủng, tổ chức chỉ huy, kỹ - chiến thuật của CBCS QĐ4 mà còn làm sáng ngời hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là đoàn kết, một lòng chiến đấu, cống hiến, hy sinh, xây đắp nên truyền thống vẻ vang 12 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Sáng tạo - Tự lực - Quyết thắng”.

Hiện nay, QĐ4 đã và đang tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn với thực hiện Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” và Nghị quyết 847-NQ/QUTW về “phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Trên mặt trận tư tưởng, QĐ4 quyết liệt chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, tỏ rõ sự kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. QĐ4 tăng cường công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục chính trị để xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cách mạng cao đẹp; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có khả năng lãnh đạo, chỉ huy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị trong QĐ4 đã và đang triển khai thực hiện có chiều sâu và hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội”. Trong đó, tập trung xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, hướng mọi hoạt động của CBCS tới những chuẩn mực giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Xây dựng thiết chế, cảnh quan văn hóa hài hòa, thân thiện, hiện đại, tạo nên diện mạo cũng như chiều sâu của đơn vị chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Đọc thêm