Đề xuất giảm thời gian tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

(PLVN) - Tại dự thảo Thông tư mới liên quan tới lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng đề xuất giảm thời gian tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ.
Ảnh minh họa: Huy Cường/Báo Quân đội nhân dân
Ảnh minh họa: Huy Cường/Báo Quân đội nhân dân

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ (DQTV).

Ngày 15/6/2020 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 69/2020/TTBQP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV.

Sau 4 năm tổ chức triển khai thực hiện, công tác huấn luyện DQTV đã đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện đi vào nề nếp, nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm được đồng bộ, thống nhất, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV ngày càng được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm ANCT, TTATXH, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng, qua thực tiễn tổ chức thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BQP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, thứ nhất, thời gian tập huấn, bồi dưỡng cho các chức vụ chỉ huy DQTV còn dài (7 ngày) trong khi đó nội dung cần tập huấn, bồi dưỡng không nhiều. Vì vậy, cần phải điều chỉnh giảm thời gian xuống (5 ngày) cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, chương trình tập huấn, bồi dưỡng còn dàn trải, chung chung, dẫn đến các địa phương khó chủ động lựa chọn nội dung cần thiết để tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, tổ chức.

Thứ ba, phân cấp tập huấn cho đối tượng là trung đội trưởng, thôn đội trưởng, thuyền trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng 12,7mm, 14,5mm, ĐKZ, cối 82mm, cối 60mm (cấp huyện) chưa phù hợp, nhiều địa phương không đủ khả năng tổ chức tập huấn (không có biên chế đủ cán bộ các chuyên ngành); do vậy, cần bổ sung quy định cấp chủ trì tổ chức tập huấn (cấp huyện hoặc cấp tỉnh) để các địa phương vận dụng linh hoạt, chủ động tổ chức để nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Thứ tư, quy định cấp tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chức vụ chỉ huy, nhân viên CMKT Hải đội dân quân thường trực là chưa phù hợp vì thực tế hiện nay cấp tỉnh không có biên chế cán bộ chuyên ngành tàu thuyền để thực hiện nội dung này; vì vậy, cần bổ sung quy định để Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy, nhân viên CMKT Hải đội dân quân thường trực cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm, quy định Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức) tự tổ chức huấn luyện cho đơn vị tự vệ ở cơ quan, tổ chức mình là chưa phù hợp; vì vậy, cần bổ sung thẩm quyền cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện ở một số đơn vị cụ thể để khắc phục tình trạng một số Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ không đủ khả năng tổ chức huấn luyện.

Thứ sáu, chưa quy định cụ thể Danh mục, định mức, niên hạn sử dụng các loại vật chất bảo đảm cho tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập DQTV vì vậy phải quy định cụ thể để bảo đảm tính pháp lý trong quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, chưa quy định nội dung huấn luyện pháo binh 105mm; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số phụ lục của Thông tư số 69/2020/TT-BQP.

“Từ những lý do trên việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP là cần thiết”, Bộ Quốc phòng thông tin.

Mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập nêu trên, tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ quan, tổ chức; đồng thời làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức chỉ đạo điều hành, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện DQTV.

Đọc thêm