Phối hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đạt chất lượng, xứng tầm

(PLVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh yêu cầu trên khi chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và TP Hà Nội về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) mới đây.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Nguồn ảnh Quochoi.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Nguồn ảnh Quochoi.vn)

Nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), Quốc hội (QH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đa số ý kiến đều nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng Luật nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển Hà Nội được đề ra trong các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo động lực để Thủ đô phát triển xứng tầm với vị thế, nhiệm vụ.

Ngay sau Kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp - cơ quan chủ trì soạn thảo, UBND TP Hà Nội và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH để chỉnh lý dự thảo Luật. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy cho biết, theo phương án đề xuất của UBND TP Hà Nội, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 54 điều, giảm 5 điều so với dự thảo Luật trình QH.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu QH đối với một số nội dung như tăng cường cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực trên địa bàn phường khi không tổ chức HĐND; đổi mới phương thức hoạt động, cách thức làm việc của HĐND TP; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khởi nguồn của các trường đại học; phát triển nhà ở; phát triển nông nghiệp. Đồng thời, các cơ quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để bổ sung làm rõ hơn về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mô hình khu phát triển thương mại văn hóa; quản lý, khai thác không gian ngầm phù hợp với Luật Đất đai; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nêu rõ, việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình QH xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới là nhiệm vụ chính trị chuyên môn hết sức quan trọng của QH nhiệm kỳ này. Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh Luật Thủ đô là đạo luật có tính chất đặc biệt, đặc thù, đa ngành, đa lĩnh vực, phân cấp, phân quyền, trao quyền mạnh mẽ cho Hà Nội, quy định cơ chế chính sách đặc thù để giải phóng và phát huy nguồn lực, huy động nguồn lực để xây dựng và phát triển Thủ đô; vừa tạo thuận lợi hơn về cơ chế, chính sách cho Thủ đô vừa giao trách nhiệm nặng nề hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn về phát triển.

Do đó, nguyên tắc của việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phải bảo đảm nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu QH và các cơ quan thẩm tra. Với những nội dung không tiếp thu thì giải trình đầy đủ, thuyết phục, có cơ sở, bảo đảm mọi ý kiến của đại biểu QH đều được nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ. Việc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật phải bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất không chỉ trong nội tại của dự thảo Luật mà trong cả hệ thống pháp luật.

Rà soát kỹ để có quy định khả thi, phù hợp

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, nếu phát hiện những nội dung, vấn đề mới, chưa được đại biểu QH hoặc cơ quan thẩm tra nêu trong quá trình thẩm tra, cho ý kiến nhưng thấy rằng cần được bổ sung vào dự thảo Luật để bảo đảm tốt hơn về chất lượng, khả thi hơn thì các cơ quan mạnh dạn đề xuất, báo cáo Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, cơ quan đề xuất bổ sung nội dung cần có đánh giá tác động bổ sung, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, rõ số liệu, phân tích chính sách kỹ và đề xuất cụ thể nội dung đưa vào dự thảo Luật. Trường hợp nội dung tiếp thu, chỉnh lý khác với nội dung Chính phủ đã trình QH thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động báo cáo, xin ý kiến của Chính phủ để bảo đảm tính đồng thuận, thống nhất khi trình QH xem xét, thông qua.

Lưu ý về các nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề nghị, đối với những nội dung mà các cơ quan đã cơ bản thống nhất về quan điểm, định hướng tiếp thu, chỉnh lý thì rà soát để biên tập chỉnh lý tại từng điều khoản cụ thể rà soát kỹ để có quy định khả thi, phù hợp trong dự thảo Luật.

Đối với những nội dung chưa rõ như về việc quản lý không gian ngầm; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); Quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; cơ chế liên kết, phát triển vùng…, Phó Chủ tịch QH đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo để cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm của TP Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư pháp - với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức nghiên cứu, đề xuất nội dung tiếp thu, giải trình, phương án chỉnh lý cụ thể. Phó Chủ tịch QH cũng lưu ý cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tổng hợp đầy đủ các nội dung cần phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Về các công việc triển khai trong thời gian tới, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, UBND TP Hà Nội và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành có liên quan về phương án tiếp thu, chỉnh lý đối với từng nhóm chính sách trong dự thảo Luật; phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức các hội thảo, tọa đàm; đồng thời gắn với truyền thông về những nội dung, chính sách mới, đặc thù, đột phá trong dự thảo Luật để tạo sự đồng thuận.

Ghi nhận các đề xuất của các cơ quan về các hoạt động trong thời gian tới, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh khối lượng công việc từ nay đến khi trình QH thông qua dự án Luật là rất lớn, thời gian không nhiều. Do đó, Phó Chủ tịch QH đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung, phối hợp chặt chẽ, cùng nhau hoàn thiện dự thảo để có được Luật Thủ đô đạt chất lượng, xứng tầm trong thời kỳ mới.

Đọc thêm