Phong hàm và thăng hàm Đại sứ cho 14 cán bộ ngoại giao

(PLVN) - Sáng 19/2, thừa ủy quyền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Quyết định phong hàm và thăng hàm Đại sứ Việt Nam cho 14 cán bộ, công chức ngoại giao.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu và Đại sứ mới được phong hàm.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu và Đại sứ mới được phong hàm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, hàm Đại sứ Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, với thế và lực ngày một gia tăng. Trong suốt cả chặng đường vẻ vang đó, công tác đối ngoại đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Nhấn mạnh những mục tiêu lớn mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hướng tới trong những năm tới cũng như những thuận lợi và thách thức, khó khăn không nhỏ mà đất nước đang đối mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, nhiệm vụ của đối ngoại nói chung và các Đại sứ nói riêng là cần nắm bắt được cơ hội, tận dụng được xu thế để khéo léo, linh hoạt vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra; bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia dân tộc trong mọi thay đổi của tình hình và biến chuyển của thời đại.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ ngoại giao luôn phát huy được những phẩm chất đáng quý của những nhà ngoại giao Việt Nam hiện đại; tin tưởng rằng những cán bộ, công chức tiêu biểu của ngành đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của lĩnh vực đối ngoại trong việc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. 

Đọc thêm