Phú Yên: Sắp xếp bộ máy tổ chức để đảm bảo thi hành án hiệu quả

(PLVN) - Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự (THADS) xong trên số việc, tiền có điều kiện thi hành. Đặc biệt tập trung thi hành dứt điểm các việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, nhất là vụ việc Công ty cổ phần Thuận Thảo. Đây là nhiệm vụ được Cục THADS Phú Yên đặt ra trong thời gian tới.

Một vụ cưỡng chế giao đất, giao nhà do Cục THADS Phú Yên thực hiện. (Ảnh PYOL)

Một vụ cưỡng chế giao đất, giao nhà do Cục THADS Phú Yên thực hiện. (Ảnh PYOL)

Cục THADS Phú Yên cho biết, 3 tháng đầu năm 2019, đã giải quyết xong 1.229 việc (đạt tỷ lệ 36,79% so với số có điều kiện thi hành). Tổng số tiền đã thụ lý: 1.648.899.391.000 đồng (Trong đó: Số cũ chuyển sang 1.539.517.120.000 đồng; số mới thụ lý 109.382.271.000 đồng); Đã giải quyết xong: 17.348.495.000 đồng (đạt tỷ lệ 1,29% so với số có điều kiện thi hành).

Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đặc biệt đối với công tác tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị; phân công công chức trực, tiếp công dân hàng ngày theo quy định; lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân hàng tháng. 

Đáng chú ý, trong Quý I/2019, công tác tổ chức cán bộ hệ thống THADS tỉnh có sự chuyển biến mạnh, được triển khai thực hiện toàn diện, khẩn trương, quyết liệt, có hiệu quả. Bộ máy tổ chức của ngành được sắp xếp hợp lý, bố trí đúng người, đúng việc, đúng quy định, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức trong toàn ngành, trong đó: Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 05 đồng chí; Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối 10 đồng chí.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, Cục đã cử nhiều công chức tham gia các lớp đào đạo, bồi dưỡng, tập huấn do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành đã từng bước nâng lên đáng kể, từng vị trí công tác đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy định của ngành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo các chế độ của cán bộ, công chức: Đã thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định việc rà soát nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nghề... Đã triển khai phát động phong trào thi đua trong trong toàn hệ thống THADS tỉnh; căn cứ kết quả thi đua Quý I/2019, nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục đã đề nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh quyết định khen thưởng đối với 03 tập thể và 03 cá nhân. Bên cạnh đó, Cục đã kịp thời kiểm tra, phát hiện xử lý kỷ luật với công chức vi phạm.

Để đảm bảo công tác THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019, thời gian tới các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.

Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, cố gắng không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên số việc, tiền có điều kiện thi hành. Đặc biệt tập trung thi hành dứt điểm các việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, nhất là vụ Công ty cổ phần Thuận Thảo.  

Đồng thời, giảm số việc, tiền thi hành án chuyển kỳ sau trên số có điều kiện thi hành. Cục THADS trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục THADS; Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tích cực giải quyết xong từ cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Cục THADS cũng đề nghị, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS quan tâm, đẩy nhanh tiến độ cấp kinh phí xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS địa phương. Xây dựng kho vật chứng, nhà bảo vệ, nhà xe công chức cho các Chi cục THADS còn thiếu.

Đối với địa phương, Cục THADS đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; UBND, Ban Chỉ đạo THADS các cấp kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác THADS trên địa bàn.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp giúp cơ quan THADS tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án, đặc biệt là các việc thi hành án lớn, án trọng điểm, phức tạp khó thi hành, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Xét tính đặc thù của công tác thi hành án để có những chính sách hỗ trợ về kinh phí, vật chất, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức thi hành án (ngoài những quy định chung của ngành); quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ đạo THADS hoạt động.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm