Phương pháp giá đánh giá áp dụng đối với gói thầu nào?

(PLO) - Ông Hoàng Thế Nhật (Hải Phòng) quản lý một dự án có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng, áp dụng cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu đưa ra một số tiêu chí: Thời điểm đóng thầu trùng với thời điểm mở thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là phương pháp giá đánh giá.

Ông Nhật hỏi, các tiêu chí đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu đưa ra như nêu trên có phù hợp với quy định hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 1 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Theo đó, việc quy định thời điểm đóng thầu, thời điểm mở thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Liên quan đến việc áp dụng phương pháp đánh giá, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 39 Luật Đấu thầu, phương pháp giá đánh giá áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình.

Việc áp dụng phương pháp giá đánh giá được thực hiện theo quy định nêu trên./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm