PVN về đích sớm nhiều chỉ tiêu sản lượng và tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính, về đích trước từ 1,5 - 5 tháng kế hoạch cả năm 2023 được giao.
Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đóng góp lớn cho sự thành công của PVN.
Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đóng góp lớn cho sự thành công của PVN.

Theo PVN, năm 2023, nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn này đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Giá các sản phẩm năng lượng suy giảm mạnh so với năm 2022, trong đó giá dầu thô giảm 17-38%, giá phân bón giảm 25-30%, biên lợi nhuận lọc hóa dầu suy giảm 24-26%.

Đặc biệt, chuỗi cung ứng toàn cầu gặp rất khó khăn do các cuộc xung đột và cấm vận trên thế giới đã ảnh hưởng lớn đến các mặt hoạt động của PVN. Trong đó có lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí – lĩnh vực cốt lõi của PVN khi việc triển khai các chương trình khoan gặp nhiều ảnh hưởng do thiếu cung ứng đầu vào.

Trước tình hình đó, lãnh đạo PVN đã triển các giải pháp quản trị, giải pháp kỹ thuật, gia tăng sản xuất, đẩy mạnh kinh doanh, hạn chế tác động từ các yếu tố bất lợi; tập trung duy trì quản trị biến động, quản trị chi phí, nghiên cứu xu thế biến động thị trường để triển khai hoạt động khai thác phù hợp để vượt qua khó khăn.

Kết quả, PVN đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính, về đích trước từ 1,5 - 5 tháng kế hoạch cả năm 2023 được giao. Trong đó, nộp ngân sách toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch năm trước 5 tháng (đạt 78,3 nghìn tỷ đồng vào ngày 30/7/2023); Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch năm trước 4 tháng (đạt 34,7 nghìn tỷ đồng vào tháng 31/8/2023).

PVN về đích sớm nhiều chỉ tiêu sản lượng và tài chính ảnh 1

Người lao động Dầu khí đoàn kết, đồng lòng trong công việc.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, 20 ngày (đạt 677,7 nghìn tỷ đồng vào ngày 10/10/2023); Tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, 18 ngày (đạt 413,7 nghìn tỷ đồng vào ngày 12/10/2023); Tổng doanh thu Công ty mẹ Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 15 ngày (đạt 181,6 nghìn tỷ đồng vào 15/11/2023); Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ - Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng (đạt 10,9 nghìn tỷ đồng vào ngày 31/8/2023).

Đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kết quả tài chính của Tập đoàn là 2 lĩnh vực nổi bật là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cùng chế biến dầu khí, tồn trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí.

Theo PVN, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của PVN đã có một thành công lớn trong năm 2023 khi hoàn thành chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí cả năm trước 1 tháng 10 ngày (đạt 12 triệu tấn quy dầu/kế hoạch cả năm 8-16 triệu tấn quy dầu vào ngày 20/11/2023). Đồng thời, PVN đã có thêm 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 (giếng khoan Hà Mã Vàng -1X) và tại lô PM3-CAA (giếng khoan Bunga Lavatera-1). Đây là kết quả rất đáng khích lệ khi lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây, Tập đoàn có 2 phát hiện mới trong một năm.

Sản lượng khai thác dầu trong nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 18 ngày khi đạt 7,52 triệu tấn vào ngày 12/11/2023. Tính đến hết ngày 21/11, sản lượng khai thác dầu trong nước đã đạt 7,71 triệu tấn, vượt 2,5% kế hoạch năm, góp phần quan trọng để Tập đoàn hoàn thành kế hoạch khai thác dầu (trong và ngoài nước) cả năm khi đạt mốc 9,29 triệu tấn vào ngày 21/11 - sớm hơn so với kế hoạch cả năm 1 tháng 9 ngày.

Trong lĩnh vực sản xuất, sản lượng sản xuất xăng dầu (không bao gồm Nghi Sơn) của PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 25 ngày (đạt 5,53 triệu tấn vào ngày 06/10/2023)...

Đọc thêm