Quảng Nam: Thi hành xong gần 5800 việc

(PLVN) -Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/8/2019, trong số có điều kiện thi hành, Quảng Nam đã giải quyết xong: 5.786 việc thi hành án dân sự (đạt tỷ lệ 78.6%).

Về tiền, đã giải quyết xong: 185.257.221.000 đồng; Tổng số vụ đã tổ chức cưỡng chế là 53 vụ; trong đó số việc cưỡng chế không huy động lực lượng là 32 việc, số việc cưỡng chế có huy động lực lượng là 21 việc; Kết quả: 41 việc cưỡng chế thành công, 12 việc tự nguyện thi hành trước khi cưỡng chế.

Các cơ quan THADS đã phối hợp với VKSND cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 26 việc với số tiền 153.577.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được 25 việc với số tiền 100.344.000 đồng.

Tuy nhiên, khó khăn là hiện nay, toàn ngành còn một số vụ việc có giá trị lớn chưa thể thi hành xong; việc thi hành án đối với các khoản án phí, tiền phạt, tịch thu sung công trong các vụ án hình sự, các đối tượng phải thi hành án trong các trường hợp này thường không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, hoặc thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chỉ đủ đảm bảo cuộc sống tối thiểu, tài sản duy nhất là nhà đất, có người phải chấp hành án phạt tù hoặc đi làm ăn, sinh sống ở nơi khác nhưng không xác định được địa chỉ cư trú mới nên không tổ chức thi hành án được; người phải thi hành án là tổ chức hiện nay không xác định được trụ sở làm việc hoặc không có trụ sở làm việc, không có bất kỳ tài sản nào gây khó khăn cho việc thi hành án. Do đó, Cục xác định tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm