Quảng Nam: Tiếp tục đa dạng hình thức phổ biến pháp luật

(PLVN) -Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhằm triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, chất lượng, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung của các lĩnh vực này.

Cụ thể, các Sở, Ban, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, thực chất, trọng tâm là tuyên truyền các luật mới được thông qua, các lĩnh vực pháp luật được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, phát huy thế mạnh của các hình thức tuyên truyền như biên soạn, phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng; triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021" trong năm 2020.

Về công tác hòa giải ở cơ sở, các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên tại các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố mới hình thành sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm