Quảng Ninh: Lan tỏa cách làm hay trong công tác tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Sở đã đóng góp vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh (đã thực hiện thẩm định trên 60 dự thảo VBQPPL và 05 đề nghị xây dựng Nghị quyết; tham gia ý kiến trên 30 dự thảo QPPL của Trung ương, 40 dự thảo VBQPPL của tỉnh và trên 130 dự thảo văn bản khác do các sở, ngành gửi đến. Tích cực triển khai công tác phổ biến pháp luật về bầu cử, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sở cũng tham mưu tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phổ biến, pháp luật phục vụ cuộc bầu cử, biên soạn và cấp phát 53.200 tờ gấp, 3.750 sách Hỏi - Đáp về bầu cử để phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% các thôn, khu phố có tài liệu của Sở Tư pháp; triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực…

Song song với đó, Sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ gắn với tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách thể chế tại địa phương, góp phần nâng cao vị trí xếp hạng của tỉnh trong công tác cải cách hành chính (năm 2020, Sở Tư pháp xếp hạng thứ hai khối sở, ban, ngành về Chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng thứ nhất về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm tập trung đối với các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác ban hành văn bản… góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư pháp. Các công tác khác cũng được Sở chú trọng tăng cường.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, các tổ chức hành nghề thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch như: tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử; triển khai xây dựng phương án phòng chống dịch; quét mã QR Code; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêm vắc xin phòng Covid-19...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của Sở vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp chưa được cụ thể nên khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật; một số hoạt động như hội nghị, tập huấn, kiểm tra…chưa tổ chức được theo kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tỉ lệ hoà giải thành của tỉnh còn thấp …

Để giảm thiểu tác động của đại dịch, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của ngành Tư pháp, trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai đúng tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành, phấn đấu có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong triển khai công tác tư pháp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành; chú trọng công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường biện pháp quản lý nhà nước thông qua kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của nêu gương của người đứng đầy; xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về hoạt động của ngành Tư pháp; kịp thời lan tỏa các cách làm hay, hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm