Quy định mới về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt.
Hình minh họa
Hình minh họa

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2024.

Theo đó, Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018 của Bộ trưởng Bộ quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

Cụ thể, sửa đổi bổ sung đối với các điều 3, 4,5,6,7, 9,10 và bãi bỏ Điều 8; điểm d, điểm k khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 14 Thông tư số 19/2018.

Theo quy định mới, đăng kiểm viên đường sắt phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm; Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt; Có thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 12 tháng.

Trường hợp có thời gian làm việc liên quan đến quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông đường sắt cộng dồn tối thiểu 36 tháng (căn cứ theo hợp đồng lao động và hồ sơ bảo hiểm xã hội) thì thời gian thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 06 tháng.

Đăng kiểm viên đường sắt bậc cao phải có thời gian giữ hạng đăng kiểm viên đường sắt tối thiểu 5 năm; Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt bậc cao.

Thông tư cũng quy định các Quyết định công nhận đăng kiểm viên đường sắt, đăng kiểm viên đường sắt bậc cao đã được công nhận theo Thông tư số 19/2018 tiếp tục được duy trì đến ngày hết hiệu lực của Quyết định công nhận;

Đối với học viên thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên đường sắt chưa được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thời gian thực tập được tính theo quy định của Thông tư này, mốc thời gian được tính từ thời điểm bắt đầu thực tập theo thực tế.

Đọc thêm