Quy định về chế độ thai sản cho lao động nam

(PLVN) - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH hoặc mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. Tuy nhiên, hiện nay nhiều lao động nam vẫn chưa nắm rõ quyền lợi mà mình được hưởng về chế độ này.

Lao động nam được nhận chế độ thai sản khi vợ sinh con. (Ảnh minh họa)

Lao động nam được nhận chế độ thai sản khi vợ sinh con. (Ảnh minh họa)

Điều kiện, mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Bạn đọc từ địa chỉ email: nongtuananh1...@gmail.com hỏi: Vợ tôi không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, vì là giáo viên hợp đồng, nên thời gian tham gia bảo hiểm bị ngắt quãng bởi 3 tháng hè. Tuy nhiên, tôi tham gia BHXH được 2 năm 9 tháng và đóng đều liên tục. Vợ tôi sinh vào tháng 11/2019, vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì tôi được hưởng những gì?

- Về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam, BHXH Việt Nam cho biết: Điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH quy định, điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam là: “Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con”.

Điều 38 Luật BHXH và khoản c điểm 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) hướng dẫn về việc thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH hoặc mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu tại thời điểm vợ bạn sinh con, bạn đang đóng BHXH thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH như sau: 05 ngày làm việc; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Trường hợp vợ bạn tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bạn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Bạn đọc có địa chỉ email mactuananha19...@gmail.com hỏi: Tôi tham gia BHXH từ năm 2017 đến tháng 3/2019, vợ tôi không tham gia BHXH. Trong thời gian này vợ tôi sinh mổ. Tôi đã nộp giấy tờ cho công ty để hưởng chế độ thai sản. Nhưng đến nay con tôi đã được 1,5 tuổi mà tôi vẫn chưa được hưởng chế độ thai sản. Từ tháng 3/2019 tôi đã nghỉ việc ở công ty. Vậy chế độ thai sản đó tôi có được hưởng nữa không? Và tôi cần phải làm gì để nhận được tiền thai sản đó?

- Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời: Điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam là: “Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con”.

Điều 102 Luật BHXH và khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định:

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan BHXH.

Do bạn không nêu rõ vợ bạn sinh con vào thời điểm nào nên cơ quan BHXH không có căn cứ để trả lời cụ thể đối với bạn. Đề nghị bạn liên hệ với Công ty để xác nhận việc Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH đối với bạn và làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ thai sản cho bạn tại thời điểm nào, số giấy hẹn của cơ quan BHXH với đơn vị sử dụng lao động để liên hệ với cơ quan BXHH nơi giải quyết trả lời cụ thể trường hợp của bạn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm