Sắp ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến, vào ngày 28/6 tới, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP bao gồm Công dân Thủ đô số (iHaNoi); Hồ sơ sức khỏe điện tử TP Hà Nội trên ứng dụng VNeID; Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; Hệ thống Thông tin phục vụ họp và Xử lý công việc (E-Cabinet) tích hợp với phòng họp thông minh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc tổ chức Lễ công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, vào ngày 28/6 tới, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ gồm Công dân Thủ đô số (iHaNoi), Hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID, Cấp lý lịch tư pháp trên VNeID, Hệ thống E-Cabinet.

Đồng thời, TP Hà Nội cũng sẽ công bố Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành các ứng dụng này và trình chiếu “Câu chuyện chuyển đổi số và một số kết quả trong triển khai Đề án 06 Chính phủ”.

Lễ công bố được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu tại điểm cầu TP Hà Nội.

Còn tại điểm cầu quận, huyện, thị xã sẽ có đại diện Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc quận, huyện, thị xã; thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06; Giám đốc Bệnh viện đa khoa; Giám đốc Trung tâm y tế cấp quận, huyện, thị xã và các thành phần khác có liên quan.

Tại điểm cầu xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06 xã, phường, thị trấn và các thành phần khác có liên quan sẽ tham dự.

Đọc thêm