Sở Tư pháp Hà Tĩnh: Hoàn thành tốt phong trào thi đua yêu nước

(PLO) - Sở Tư pháp Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ IV, giai đoạn 2010 – 2015; thừa ủy quyền Bộ trưởng, bộ Tư pháp trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích thi đua trong năm 2014  và  điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh: Hoàn thành tốt phong trào thi đua yêu nước

Sau 5 năm, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã phát động 6 phong trào thi đua thường xuyên và 29 phong trào thi đua chuyên đề. 

Theo đó, từ chỗ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, hàng năm; trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư  pháp Hà Tĩnh đã xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, chú trọng phát động các phong trào thi đua, triển khai sâu rộng đến các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã. Nhờ đó, công tác thi đua khen thưởng thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Ngành. 

Sở Tư pháp Hà Tĩnh: Hoàn thành tốt phong trào thi đua yêu nước ảnh 1
 Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh chúc mừng các cá nhân, tập thể được vinh danh điển hình tiên tiến

Từ năm 2010 đến nay toàn thể công chức, viên chức ngành Tư pháp Hà Tĩnh luôn ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Từ hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước làm điều kiện tiên quyết cho ngành Tư pháp Hà Tĩnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh chia sẽ - ”Có thể nói, các phong trào thi đua trong thời gian qua của ngành đã được công chức, viên chức của ngành Tư pháp Hà Tĩnh đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ, có tác dụng khơi dậy tinh thần, ý thức học tập, làm việc của công chức, viên chức, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng giữa các tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương...” 

Tại hội nghị, có 5 cá nhân đã được nhận bằng khen về thành tích thi đua năm 2014 của Bộ Tư pháp và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ năm 2010 đến nay, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã có có nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Giám đốc Sở tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm