Tài trợ tòan bộ kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

(PLO) - Quyết định 10/2017/QĐ-TTg  của Thủ tướng về quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017. Theo Quyết định của Thủ tướng, Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Tài trợ tòan bộ kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.

Đây là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Theo Quyết định 10/2017/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 25/5, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng đối với các hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm, đối với các hoạt động sau:

- Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao;

- Mua cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công nghiệp hỗ trợ (đối với các dữ liệu trong nước không có, hoặc không tin cậy);

- Cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và chính sách về công nghiệp hỗ trợ;

- Tổ chức hội thảo hàng năm công bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ quốc gia;

- Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ;

- Vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ.

Quyết định 10/2017/QĐ-TTg  cũng quy định về mức hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm