Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản tại Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Ninh Bình mới có Văn bản số 809/UBND gửi Sở Xây dựng cùng các Sở liên quan và các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản.
Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở và các đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương rà soát, thống kê lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án tháo gỡ.

Đồng thời, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030 theo Quyết định số 338/QĐ – TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo mục tiêu đề ra.

UBND tỉnh yêu cầu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở. Tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc thực thi công vụ có hiệu quả, loại bỏ tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế nói chung và việc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các dự án, thị trường bất động sản nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư, nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tập trung hoàn thiện đầy đủ các trình tự, thủ tục hồ sơ thu hồi đất, giao đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất theo cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh đã có trong kế hoạch.

Đọc thêm