Tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu niên và một số địa bàn trọng điểm

(PLVN) - Để thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5/3, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 708/KH-BTP thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” đến năm 2021.

Hình minh họa

Hình minh họa

Nhằm bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Kế hoạch nêu 5 nội dung hoạt động cụ thể như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, kiến thức pháp luật thuộc phạm vi của Đề án cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án; tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường; biên soạn, sản xuất, phát hành các tài liệu PBGDPL về lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án. Ngoài ra, một phương thức hiệu quả tiếp tục được duy trì.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 709/KH-BTP thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa Bộ, ngành Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương và tăng cường vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

Theo Kế hoạch, rất nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai như khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức và hiểu biết pháp luật của một số đối tượng yếu thế (tập trung vào nữ thanh, thiếu niên; thanh, thiếu niên là người nghèo/người dân tộc thiểu số…); hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm