Tạo bước chuyển cơ bản trong công tác kế hoạch – tài chính

(PLVN) -Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Cục Kế hoạch – Tài chính diễn ra sáng 7/1. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng tham dự.

Tạo bước chuyển cơ bản trong công tác kế hoạch – tài chính

Năm 2019, công tác kế hoạch – tài chính của Bộ nói chung và của Cục nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác xây dựng văn bản, đề án được chú trọng. Công tác quản lý ngân sách đã bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 01/2019/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết này. Các mặt công tác khác như quản lý tài sản, quản lý đầu tư, công tác kế hoạch, thống kê, xây dựng và mua sắm tài sản… cũng có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, kết quả công tác năm 2019 của Cục vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số nhiệm vụ được giao còn chậm tiến độ; số liệu thống kê vẫn còn sai sót phải đính chính, việc phân tích số liệu chưa được chú trọng…

Tạo bước chuyển cơ bản trong công tác kế hoạch – tài chính ảnh 1
 

Tại Hội nghị, sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh yêu cầu năm 2020, Cục cần tăng cường kết nối trong công tác thống kê để đảm bảo tính logic trong sử dụng số liệu và phát huy được vai trò dự báo tình hình. Đối với công tác đầu tư xây dựng, Thứ trưởng nhấn mạnh cần có cơ chế lựa chọn, giám sát nhà thầu để đảm bảo tiến độ; thường xuyên báo cáo mức độ và tiến độ hoàn thành dự án để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đồng thời cần mạnh dạn có cơ chế xử phạt đối với các trường hợp trây ỳ, chậm tiến độ.

Tạo bước chuyển cơ bản trong công tác kế hoạch – tài chính ảnh 2
 

Còn Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Cục cần làm tốt hơn nữa công tác kế hoạch, thống kê, tham mưu về các vấn đề lớn của Bộ, ngành, phải vươn tầm để có bước chuyển cơ bản. Cục cần chủ động, tích cực tham gia kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo bám sát nhiệm vụ Bộ, ngành, Nghị quyết Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạng, Bộ trưởng yêu cầu Cục cần chú ý tới các công việc lớn của Bộ, ngành, một trong số đó là Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; điều hành sử dụng ngân sách phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, cần có cơ chế theo dõi sát tiến độ, chất lượng các công trình; quan tâm hơn tới chất lượng tham mưu, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm