Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia về năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 15/QĐ-BCT thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Cùng với đó là giúp Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, điều hòa, phối hợp và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo Quyết định này, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng bao gồm Chánh văn phòng và không quá 3 Phó Chánh văn phòng. Chánh Văn phòng được thừa lệnh Phó trưởng ban thường trực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó trưởng ban thường trực khi được ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng có nhiệm vụ và quyền hạn: Là đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và đề xuất điều chỉnh danh mục hàng năm (nếu cần thiết).

Tổng hợp các báo cáo và đề xuất giải pháp về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục các chương trình, công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng…

Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng được trực tiếp làm việc với các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu và được đề nghị các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, công trình, dự án, làm căn cứ báo cáo Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và lãnh đạo Bộ Công Thương phân công.

Đọc thêm