Thêm hai công ty bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động

(PLO) - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam.

Thêm hai công ty bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động

Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam có trụ sở chính tại số 288, đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: EPPY RUMONDANG SIMAMORA.

Lý do chấm dứt hoạt động là do thay đổi phương thức kinh doanh để đảm bảo phù hợp với thị trường Việt Nam. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc; thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 1/10/2016.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam; địa chỉ trụ sở chính: Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP. HCM. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là TÂN DIỆP ÁI.

Với lý do doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do đó bị Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 209/QĐ-QLCT.

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 12/8/2016.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm